Butterfly Trading s. r. o. – mozaiky, obklady, dlažby, bazény, wellness a vybavení koupelen.

Butterfly Trading s. r. o. – mozaiky, obklady, dlažby, bazény, wellness a vybavení koupelen.

NEWS
news and changes
in product line

DOWNLOAD
list of files
for download

PRODUCT LINE
complete list
of product line

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE


Pro výběrové řízení na realizaci podlimitní veřejné zakázky, podle "Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Severovýchod" na akci:

"DOSTAVBA A NOVÉ VYUŽITÍ OBJEKTU "STŘELNICE" LIBEREC"

Zadávací dokumentace ke stažení
 • a. identifikační údaje zadavatele, včetně kontaktních údajů a kontaktní osoby
  Zadavatel: BUTTERFLY Trading, s.r.o.
  Sídlo: Praha 3, Žižkov, Koněvova 2153, PSČ 130 00
  IČ: 273 67 525
  Kontaktní osoba: Pavel Prade (jednatel)
  Kontaktní adresa: Podhorská 32, 466 01, Jablonec nad Nisou
  Telefon: 484 847 930
  E-mail: pavel.prade@butterfly.cz
 • b. informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
  Navrhovaná rekonstrukce objektu Střelnice s využitím administrativně – provozního centra firmy Butterfly Trading s.r.o. je stavba se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. Objekt má tři kancelářská podlaží, v podzemním podlaží je umístěno wellnes a technické zázemí. Počet parkovacích míst je 28. Objekt má nepravidelný půdorys vycházející z historických souvislostí při vzniku nemovité kulturní památky.
  Administrativní podlaží budou propojena osobním výtahem vestavěným do západní části původního objektu.
  Zařízení staveniště se předpokládá na vlastním pozemku.
 • c. předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:
  Odhadovaná cena je 80 000 000,- Kč bez DPH.
 • d. zadávací dokumentace ve smyslu §44 zák. č. 137/06 Sb. nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace:
  Zadávací dokumentace bude pro zájemce k dispozici v elektronické podobě na základě objednávky za poplatek 500,- Kč u zadavatele. Dokumentace bude doručena do 6-ti pracovních dnů od objednání.
  Dokumentaci lze objednat na tel. čísle: 484 847 930 nebo na e-mailu: pavel.prade@butterfly.cz
 • e. lhůta pro podání nabídek:
  Nabídky včetně dokladů o prokázání kvalifikace, musí uchazeči doručit nejpozději dne 3. 1. 2011 do 9:00 hod..
 • f. místo pro podání nabídek:
  BUTTERFLY Trading, s.r.o.
  Podhorská 32, 486 01, Jablonec nad Nisou
 • g. způsob podání nabídek:
  Nabídku lze doručit osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, ale tak, aby byla doručena nejpozději dle bodu e. této výzvy.
 • h. požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 až 56 zák. č. 137/2006 Sb.:
  • - splnění a prokázání základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53,
  • - splnění a prokázání profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 54,
  • - splnění a prokázání technických kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 56 odst. 3
  • - seznam stavebních prací provedených dodavatelem při obdobné zakázce (viz. zadávací dokumentace).
 • i. způsob hodnocení a váha hodnotících kritérií:
  nabídka bude hodnocena podle hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena bez DPH – váha hodnotícího kritéria 100 %.
 • j. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., nýbrž podle "Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Severovýchod" (příloha č. 11 PPŽP a metodický pokyn č. 34).
 • k. Nabídka musí být podána výhradně v českém jazyce.
V Liberci, 13. prosince 2010
zadavatel: Pavel Prade – jednatel

Projekt Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK)
Žadatel Centrum evropského projektování a. s.
Partneři Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, www.kraj-lbc.cz
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, www.kr-kralovehradecky.cz
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, www.pardubickykraj.cz
Výše dotace 56 250 000 Kč, 100% financováno z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 5.2 Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod
Popis projektu
 • Cílem projektu PAAK je zvýšení absorpční a administrativní kapacity severovýchodních Čech. Pomoci subjektům z území úspěšně čerpat finanční prostředky z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.
 • Nástrojem dosažení cíle je zejména asistence tzv. pilotním projektům, kterým je poskytovaná asistence při přípravě a asistence při realizaci projektů.
 • Nevíte si rady se svými projektovými záměry, zda jsou všechny aktivity vhodné, jak je provázat či doplnit, jak sestavit rozpočet projektu? Získali jste dotaci a nevíte, jak vyplnit monitorovací zprávu, kdy a jak podat žádost o změnu? Rádi pracujete s konkrétními výstupy a postupy? Najděte si svůj pilotní projekt, usnadní Vám cestu k obdržení dotace.
 • Na webové stránce projektu PAAK se můžete se všemi pilotními projekty seznámit. Naleznete zde jejich projektové žádosti, monitorovací zprávy, žádosti o změny, a to včetně stanovisek Řídícího orgánu a řady dalších podkladů a informací.
 • Asistence je pilotním projektům realizována formou:
  • - Individuální asistence - poskytování odborných informací, poradenských a konzultačních služeb při zpracování pilotního projektu.
  • - Skupinová asistence - předávání zkušeností s přípravou projektových žádostí a s realizací projektů všem zájemcům prostřednictvím konferencí, seminářů a workshopů.
Web projektu www.cep-rra.cz/paak
Doba trvání 2/2008 – 2/2013
Pilotní projekt Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec
 • Asistence poskytována při realizaci projektu.
 • Hlavním cílem projektu je zlepšení podnikatelského prostředí v daném regionu. Předkládaný projekt řeší nákup a rekonstrukci nemovité kulturní památky (r.č. 34638/5-4158) s cílem vrátit objektu charakter empírového sídla s novým využitím pro podnikání.

Čím je projekt pilotní?
 • Pilotní projekt pro oblast podpory 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání
 • Nositelem pilotního projektu je společnost BUTTERFLY Trading, s. r. o. Projekt může být vzorem pro další podnikatelské subjekty, které chtějí realizovat projekt podobného rozsahu.
 • Dobrý příklad řešení více aktivit v rámci projektu, které ve svém důsledku tvoří kompletní a logický celek.
 • Projekt má pro území i cílové skupiny zásadní význam, komplexním způsobem řeší rekonstrukci objektu typu brownfields (nemovitá kulturní památka). Mimo naplnění cílů dané oblasti podpory realizace (využití v současnosti nevyužívaných objektů k podnikatelským aktivitám MSP) vede také ke zlepšení fyzického prostředí, zvýší se atraktivita prostředí a kvalita života cílových skupin.
 • Realizací projektu vznikne obchodní centrum firmy Butterfly Trading s. r. o. - unikátní multifunkční prostor využitelný pro podnikání žadatele i obchodních partnerů.
 • Předpokládané celkové náklady: 107 100 000,00Kč.
 • Doba realizace: duben 2011 – srpen 2012.
Foto


ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACEBT Consulting s.r.o., Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Seniorů 1209, Spisová značka: C 35296 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, Identifikační číslo: 03808688
Obchodní podmínky
© 2010–2020 BT Consulting s.r.o. všechna práva
vyhrazena. Obsah stránek je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření textů a obrázků v jakékoli podobě
bez písemného souhlasu je nezákonné.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace